Update cookies preferences

UVARX handleiding

KORTE INTRODUCTIE VOOR GEBRUIKERS


UVArx is een SDR (Software Defined Radio of software gestuurde radio-ontvanger)

die via een normale webbrowser kan gebruikt worden door meerdere gebruikers tegelijkertijd en van overal ter wereld via Het Internet.

Het is een moderne toepassing om uit te luisteren naar een gedefinieerd gedeelte uit het HF radiospectrum, meer bepaald het vrij te gebruiken CB (Citizen Band) gedeelte dat zich situeert in de zogenaamde 11-meterband of, in échte technische frekwenties gedefinieerd, het ontvangstbereik tussen pakweg 27 tot 28 MHz.

Alles wat je nodig hebt is een computer, een internetaansluiting, een browser en een werkende geluidskaart, aangesloten op luidsprekers of een hoofdtelefoon.

Om alleen uit te luisteren moet je dus niet zelf beschikken over een radio-ontvanger.

Wil je echter met hulp van de UVArx ook zelf contacten kunnen leggen met anderen dan moet je uiteraard wél beschikken over een gepaste radio zender-ontvanger met bijhorende antenne.

-

HF-communicatie kan je onderverdelen in 2 grote groepen:

-

SPRAAK: hoorbare, maar niet altijd verstaanbare taal 😊

-

DIGITAAL: door apparaten (meestal computers) verstuurde codes en signalen die eventueel te decoderen zijn naar leesbare tekst.

Deze korte handleiding gaat niet over het opzetten van een websdr serverstation maar alleen over de luistermogelijkheden die een gebruiker heeft.

Zoals eerder aangegeven moet je als gebruiker wel beschikken over een computer met internet-aansluiting. Om contact te leggen met de UVArx server klik je op de link op deze site (URL of IP-adres) of je tikt dit URL of IP-adres manueel in de adresbalk van je browser.

Eens verbonden met de WebRX server kunnen de volgende radio-communicaties ‘beluisterd of gedecodeerd’ worden:


-

AM (spraak)

-

FM (spraak)

-

LSB (spraak)

-

USB (spraak)

-

PACKET (digitale codes)

-

FT8 (digitale code)

-

FT4 (digitale code)

-

JS8Call (digitale code)

-


In de CB-band met z’n welbekende 40 (of 80) ‘kanalen’ wordt in de regel meestal ‘gewerkt’ in AM, FM of USB/LSB al zijn er af en toe ook wel digitale signalen te beluisteren. Denk aan de herkenbare toontjes van de vossejagers of morsetoontjes.

Packet kan ook wel eens voorkomen maar da’s zeldzamer geworden.

Via UVArx zijn de meeste van deze ‘modes’ te beluisteren en/of te decoderen.

Gebruik


Eens contact gelegd met de server krijg je een grafische voorstelling van het ontvangen HF-gebied tussen pakwek 27 en 28MHz. Het grootste gedeelte van het beeld is de zogenaamde “waterval” dat de ontvangen signalen grafisch weergeeft en traag naar beneden scrolt. In deze waterval zie je vertikaal de ontvangen signalen op dat moment.

Met de kruis muiscursor kan je allerlei acties starten, afhankelijk van de plaats waar de cursor zich bevindt. In combinatie met de [SHIFT]-toets krijg je nog meer extra mogelijkheden.

HOOFDSCHERM

Eens contact gelegd met de UVARX server krijg je dit beeld te zien:

UVArx image

Het beeld is opgedeeld in een aantal zones:


Bovenaan de horizontale statusbalk met enkele klikbare icoontjes met meer informatie over UVArx.


De volgende horizontale balk geeft de zogenaamde TAGS weer met de genummerde CB-kanalen en enkele

andere interessante frekwenties.


In de volgende laag staat een geel ‘brugje’ met links en rechts een getal: het middelste vertikale streepje de frekwentie (of kanaal) waarop is ‘afgestemd’, de breedte van het brugje geeft de ‘bandbreedte’ aan met de ingestelde waarde van de ‘draaggolf’.


De volgende horizontale balk met de vertikale witte lijntjes is een indicatie van de   schaalverdeling.

De 11m band ‘loopt’ van 26,965 MHz (links) tot 28,305 Mhz (uiterst rechts)


Het grootste deel is de echte “waterval”: een grafische voorstelling van de ontvangen   signalen. In het voorbeeld is de cursor en dus ook het signaal hoorbaar op kanaal 32  (of 27,325 MHz) – deze schuift langzaam van boven naar beneden.


Links onderaan in beeld zijn 6 zones zichtbaar met systeeminformatie. (zie lager)


Rechts in beeld zie je het zogenaamde ‘dashboard’ waarme je talloze instellingen kan selecteren. Zie lager.

SYSTEEMINFORMATIE


Zoals eerder vermeld is links onderaan in beeld een groep van 6 velden met de werkingstoestand van UVArx.

Een dynamische groene balk geeft de gebruikte systeembronnen weer, een rode balk geeft aan dat een kritische of maximale waarde is bereikt.

Het meest interessantste veld is het aantal ‘Clients [xx]’ dat op éénzelfde moment gebruik maakt van UVArx. De andere velden zijn eerder informatief voor de serverbeheerder.

DASHBOARD


Dit is het belangrijkste deel van UVArx: hier kan elke gebruiker zijn persoonlijke instellingen beheren.1 = Actuele luisterfrekwentie in MHz (zie selectiebrug boven de frekwentiebalk)


2 = Frekwentieaanduiding van de kruiscursor bij horizontaal bewegen in de waterval


3 = Geselecteerde band – in dit geval de CB band. (UVArx heeft geen keuze, uitsluitend dus CB band)


4 = Actuele “mode” – in dit geval FM


5 = Selecteerbare DIGitale werkmodes (selecteerbaar via 11)


6 = Instelbare geluidssterkte


7 = Squelch (instelbare ruisonderdrukking) gebruik van de squelch bespaard dataverbruik


8 = instelbare vergroting Zoom in (+) - Zoom uit (-)


9 = Ontvangen signaalsterkte


10 = persoonlijk label of etiket toevoegen in BLAUWE kleur (zie lager)


11 = Lijst met beschikbare DIGitale modes (om te kiezen eerst DIG #5 aanklikken)


12 en 13 = instelling waterval


14 = Signaalsterkte in dB

DASHBOARD VERKLARING


#3

Op de UVArx websdr is er bij #3 geen keuzemogelijkheid daar deze websdr uitsluitend voor 11 meter ter beschikking staat. Deze keuze is dus eigenlijk overbodig maar kan in de programmatie niet weg gehaald worden.


#5

Door de DIG aan te klikken krijg je bij #11 een keuzemogelijkheid FT8, FT4, JS8CALL, Packet en TEST.

Al deze mogelijkheden met uitzondering van TEST zijn ingebouwd om digitale codes te ontcijferen.

Met TEST kan je een, wat we noemen, vergrootglas naar voor laten komen. LET WEL in "TEST" mode kan je de squelch niet gebruiken. Dit is een erg handige tool om bepaalde signalen te analyseren. Zo kan je BV perfect zien of je op dezelfde frequentie zit als je tegenstation.  Het gebruik van dit vergrootglas zou ik eerder beperkt houden omdat het voor de uitbater van de WEBSDR een probleem kan zijn dat de data-upload te hoog wordt als er te veel dit vergrootglas gebruiken. Dan is het dus beter om even zo een controle uit te voeren en de TEST weer af te zetten, dit doe je door in de keuzelijst (#11) op de bovenste lege regel te klikken. Zo kan iedereen ten volle genieten van de UVArx websdr.


#7

De werking van een squelch kent iedereen wel, doch heeft de squelch op de websdr ook gevolgen voor het DATA verkeer. Daarom wordt de squelch automatisch aangezet bij het inloggen op de websdr. De squelch staat automatisch 10bd boven de ruis en het is daarom aangeraden om deze steeds te gebruiken TENZIJ je een communicatie hebt met een zeer zwak station uiteraard. Maar we vragen toch om zo veel mogelijk (indien mogelijk) gebruik te maken van de squelch.


#10

Met deze flag kan je uw eigen vlagjes maken op de websdr, deze zullen in een blauwe kleur te zien zijn op jou websdr inlog pagina. Andere gebruikers kunnen jou vlagjes niet zien. Dit is een leuke mogelijkheid om zo eigen frequenties vast te leggen op de UVArx websdr. Heb je BV een bepaalde frequentie die buiten de band valt (buiten de 40 kanalen die al met een gele vlag zijn gemarkeerd) dan kan je die frequentie vast zetten met zo een blauwe vlag. Ga hiervoor naar exact de juiste frequentie (of je kan deze ook ingeven na het klikken van de vlag) en klik op de vlag, je kan dan een naam ingeven die als label voor deze vlag zal fungeren. Deze instelling wordt op jou eigen computer bewaard als je dus via een andere computer zal inloggen zal je uw eigen vlaggen niet te zien krijgen.


#12 - #13

hiermee kan je de gevoeligheid (lees kleuren) van de waterval instellen, deze instellingen blijven niet behouden en zullen na elke inlog weer op de standaard instelling terecht komen.


#14

Dit is eigenlijk de signaalsterkte waarmee je zender de UVArx websdr bereikt, We kunnen dit vergelijken met  de S-signaal sterkte alleen wordt deze hier in Db uitgedrukt omdat deze wat preciezer is dan een gewoon S-uitlezing. Als je aan uw zendinstallatie gaat werken (BV antenne omhoog brengen) dan kan je meteen zien of er ook een sterker ontvangst op de websdr geconstateerd wordt. Het is dus erg handig als je uw ontvangst signaal goed bijhoud zo kan je ten alle tijden controleren of je sterker of zwakker binnen komt op de UVArx websdr.


#

Alle andrere nummers behoeven geen verklaring daar de meesten onder jullie de werking ervan wel zullen kennen.

Het UVArx team

MET DANK AAN
Light Shelter
Stan
Jan
Wim
Lima Bravo
Toto
Ciske
Mississippi (RiP)
Gilbert
Chris
Christian
ALLRIDE
Copyright © Light Shelter 2023. All right reserved.