Wie - Wat - Waar

In 2022 ontstond het idee om een bijkomende WebSDR op te starten in de regio Kempen.

En na vele gesprekken zowel privé als op de 11 meter band werd duidelijk dat het een haalbaar idee was. Dat idee moest rijpen en tegen het einde van 2022 werd de knoop doorgehakt om de UVArx WebSDR in voorbereiding te zetten.

 

Er moesten afspraken gemaakt worden, vooral een onderhandeling met de eigenaar van de bestaande mast hebben wat tijd in beslag genomen. Hier zijn dan ook goede afspraken rond gemaakt die voor beide partijen een win-win opbrachten.

Wij zijn dus oprecht dankbaar aan ALLRIDE voor het ter beschikking stellen van de mast.

 

Deze mast die al meer dan 10 jaar in onbruik was geraakt heeft een grondige oppoetsbeurt nodig. En gezien de temperaturen eind 2022 het niet toelieten om (een beetje aangenaam) buiten te werken is er besloten om deze oppoetswerken begin lente 2023 aan te vangen.

 

Hieronder ziet u een aantal foto’s hoe we de mast aantroffen voor deze een oppoets heeft gekregen.   

Het beton onderaan de mast was in het geheel niet meer zichtbaar door opgewaaid zand en waarschijnlijk ook door gedumpt zand. De mast was zodoende op plaatsen tot 70cm ingegraven. Door dit zand hadden begroeiing als deze boom welig de kans om te groeien.

Eerste werk is dus om deze begroeiing weg te krijgen.  

Daarna kunnen we beginnen om de mast onderaan weer helemaal uit te graven.

Bij nazicht bleek dat de mast nog in zeer goede staat is en we dus maar erg weinig herstellingen zullen moeten uitvoeren.   

Bevestigingsplaten, bouten en poten zijn nog in uitstekende staat, enkel wat dwars-constructies (de onderste) heeft wat aandacht nodig. Niets wat met wat roestbehandeling en nieuwe verf goed opgelost kan worden.

Enkel vrijwilligers hebben zich ondertussen al aangemeld om de mast (onderaan) een goede beurt te geven zodat deze weer een aantal decennia in gebruik kan blijven.

En uiteraard zijn we super blij met alle hulp die we kunnen gebruiken. Zo een WebSDR komt ten slotte alleen maar de radio-gemeenschap ten goede. Zo hebben ondertussen Ciske (Mercedes), Luc (Lima Bravo), Wim (Geel) al hulp aangeboden om de mast weer mooi netjes te krijgen.

De mast met zijn locatie in hartje Kempen en een hoogte van om en bij de 40 meter (spoelhoogte) zal waarschijnlijk een mooie bijdrage zijn voor het 11 meter radio gebeuren.

Het is dus niet voor iedereen weggelegd om op die hoogte een antenne te kunnen (durven) plaatsen. Hiervoor zijn we nog opzoek naar de beste methode en mogelijkheden, zij het dat er al wel een paar opties op de tafel liggen.    

Om de antenne te voeden en het meest optimale ontvangst te bekomen hebben we gekozen om 50-Ohm H-2000 coaxkabel te gebruiken (donatie TOTO). Doch daar de SDR-computer, die nodig zijn om een WebSDR te laten functioneren, zo een 160 meter van de antenne is verwijderd is het toch een behoorlijke investeringen om in die kwaliteit de coax aan te schaffen.

 

Voor de antenne hebben we gekozen voor de Gain-Master van Sirio (geschonken door Jan) en deze in zijn 5/8 golf afmeting.

(Download officiele handleiding voor de Sirio Gain Master)        

Deze antenne zal dan gekoppeld worden aan de SDR die dan weer, via een computer op Linux, zijn signaal zal doorgeven via het internet.

Gezien we reeds geruime tijd ervaring hebben met software voor WebSDR gebruik, we kennen alom de WebSDR uit Brecht die goede prestaties neerzet.

Daarom hebben we ook, in samenspraak met Stan, gekozen om dezelfde software te gaan gebruiken voor de UVArx WebSDR. Deze software zal verzorgd worden door Stan zelf zo genieten we van zijn jaren expertise in deze materie. Het zal dankzij Stan dan ook op zijn minst een zelfde goede werking kennen als de zo gewaardeerde WebSDR uit Brecht.

Zoals je hierboven kan zien zullen we dus ook gebruik maken van de gekende OpenWebRX software. Deze software heeft zijn pluimen reeds laten zien en er is gekozen om een gelijkaardige look mee te geven (te vergelijken met de websdr van Brecht) voor de UVArx WebSDR. Op die manier zal elke gebruiker die ook de WebSDR in Brecht reeds gebruikt heeft zich meteen thuis voelen op de UVArx WebSDR.

Waarschijnlijk zal het “receiver” schermpje enige aanpassingen ondergaan daar we met UVArx uitsluitend de 11 meter band willen gaan streamen, zodoende zijn er een aantal mogelijkheden van OpenWebRX niet van toepassing op de UVArx WebSDR.

 

Vooral de digitale mogelijkheden worden onbenut gelaten op 11 meter, het is dan ook overbodig om deze modes aan te bieden. Maar voor deze programmatie zorgt onze beste vriend Stan dan weer.

 

WebSDR BRECHT

UVArx WebSDR

U merkt dat we reeds stevig bezig zijn met de opstart van de UVArx WebSDR.

We staan reeds zo ver mede door de medewerking van vele andere stations, en we mogen dus niet vergeten onze dank aan hun uit te spreken.

December 2022

Achter de schermen wordt er reeds hard gewerkt, ook door Stan die ondertussen de SDR-stick voor UVArx reeds in test heeft staan op zijn WEBsdr in Brecht. Momenteel (22/12/2022) is op 11m de UVArx stick in werking bij wijze van test.

De aankoop van de SDR-stick en de bijhorende computer en nodige filters liggen dus al achter ons, op deze manier kan Stan in alle rust reeds de opstart van de software aanvangen.

 

Ook de aanschaf van allerlei toebehoren is reeds van start gegaan, het wordt stilaan een klein magazijntje hier waar de spullen verzameld liggen.

 

Een speciale afleveringsdienst kwam vandaag (22/12/2022) de Gain Master antenne afleveren, Jan uit Nijlen in eigen persoon bracht en schonk de Gain Master aan UVArx. Uiteraard kunnen we alleen maar dank uitspreken, Jan hartelijk dank.  

Eind december...

 

De WEBsdr voor UVArx is “up and running”, in test weliswaar. Onze goede vriend Stan heeft alles klaar gekregen voor onze WEBsdr. De hardware en software zijn nu volledig aangepast voor UVArx door Stan.

Deze staan nu in testfase bij Stan om de laatste dingen te fijn-tunen, backups maken en zo voort.

Dat Stan het gelukt is om de wisselende iP nummers te koppelen aan de WEBsdr kan je al zien op deze website, de link op de home pagina loopt vanaf nu naar de UVArx SDR en je kan dus met eigen ogen aanschouwen hoe de UVArx OpenWebRX er in de toekomst uit zal zien.

Stan kan nu van zijn wel verdiende vakantie genieten, toch wat het klaar stomen van de UVArx gebeuren betreft. Of de koeien er ook zo over denken is nog maar de vraag?      

Januari 2023...

 

Voor de meesten is het even onmogelijk geworden om nog op het scherm van de UVArx sdr te kijken. Dit komt omdat Stan vergevorderde testen aan het doorvoeren is aangaande beveiliging van de SDR-server.

Omdat we reeds geruchten hebben opgevangen dat er in de toekomst door de meeste internet-browsers zal gecontroleerd worden op veiligheidscertificaten is Stan al in actie geschoten om te kunnen achterhalen hoe we die certificaten kunnen implementeren op de UVArx server. Tevens is er ondertussen een mogelijkheid gevonden om inloggers op de UVArx server met minder goede bedoelingen te kunnen bokkeren. Veiligheid wordt een issue in de toekomst en daar moeten we (willens nietes) rekening mee houden.

 

Weet dat het gebruik van UVArx server (WEBsdr) gratis en voor iedereen toegankelijk zal blijven (net als de WEBsdr uit Brecht). Doch weerhouden we de mogelijkheid om gebruikers met minder goede bedoelingen te kunnen uitsluiten. Op die manier kan de werking van de UVArx WEBsdr gegarandeerd blijven uiteraard. Niets voor jullie om je zorgen over te maken dus, die zorgen zijn geheel voor ons weggelegd.  

Januari 2023...

 

De top van de mast bekeken met een verrekijker en we zien dat de top-buis met 6 bouten is vastgezet. Deze kunnen we dus zo laten zakken om de nieuwe Gain Master op te zetten.

We zien wel dat de top van de mast erg smal is, dus voor de stuntman die de antenne wil plaatsen is er niet zoveel ruimte om te staan in de top.

 

Een “high speed” koerierdienst belde vandaag (10/01/2023) aan met een redelijk zwaar pakket. Toto stond voor de deur met de nieuwe H-2000 coaxkabel.

Uiteraard wil ik (ook in naam van alle toekomstige UVArx gebruikers) hem oprecht en gewaardeerde dank uitbrengen.

Het magazijn voor de UVArx websdr raakt stilaan vol hier.

We zijn ondertussen weeral in de laatste helft van januari terecht gekomen (21/01/2023), wat gaat de tijd snel.

De speciale coax-pluggen zijn ondertussen ook aangekomen (UFH-10 NEO), we hebben dan toch gekozen om rechtstreeks voor PL-pluggen te gaan. Op deze manier hebben we heel wat minder converter-pluggen nodig.

Deze plug is gelijkwaardig aan de (op deze site vermelde N-connector) en heeft dus ook min of meer waterbestendige connectie. Het verwerkingssysteem is dan ook nagenoeg gelijkaardig aan de N-connector (zie pagina UFH-10 NEO).

 

Ook de MFJ 1708B-SDR is ondertussen aangekomen, deze hebben we nodig als switcher voor de SDR-dongle. Via een TX (PTT) kabel, welke Wim voor ons zal fabriceren, wordt de SDR afgekoppeld van ontvangst als er een PTT signaal gedetecteerd wordt op de antenne. Dit is van cruciaal belang omdat het insturen van de dongle met een zendsignaal nefast is voor de SDR-dongle.   

De UVArx computer en SDR-dongle staan nog steeds in test bij Stan in Brecht. Gezien we toch op beter weer zitten te wachten om de antenne-mast uit te graven is het nog niet noodzakelijk om alles in Herentals op te stellen. Op deze manier kan Stan nog meer vergevorderde testen uitvoeren.   

Vanochtend werd stuurkabel voor de MFJ geleverd door WIM.
Meteen getest en de kabel werkt PERFECT waarvoor opnieuw onze dank uitgaat naar WIM.
Stilaan komen alle (nodige) benodigdheden samen om de UVArx websdr operatief te krijgen. Het wachten is nu op beter weer nog en dan kan de UVArx websdr een feit worden.  

Februari 2023

 

Luc uit Turnhout heeft met succes de onderhandelingen met de antenne plaasters beëindigd. Enkele professionele alpine klimmers (mensen die voor de job aan touwen hangen tegen gebouwen en plaatsen die op geen andere manier bereikbaar zijn) zullen belangeloos onze antenne op 40 meter hoogte komen plaatsen.

 

Verder zijn de afspraken gemaakt om reeds in de maand maart de mast onderaan vrij te maken. Enkele hebben reeds hun hulp hiervoor aangeboden, en vele handjes maken het werk makkelijker natuurlijk. Het in bedrijf stellen van de UVArx websdr komt dus steeds dichter bij.

ALLRIDE

Chris (Big Brother)

Christiaan (Westmalle)

Ciske (Mercedes)

Gilbert (Big Papa)

Jan (Nijlen)

Light Shelter

Luc (Lima Bravo)

Luc (Mississippi)

Stan (Brecht)

Toto (Lommel)

Wim (Geel)

 

Gebruik mast

Onderzoek

Donatie / Hulp

Inzet / Hulp / Donatie

Beheerder

Donatie

Website ontwerp

Inzet / Hulp

Sponsoring

beheerder / Software

Donatie

Donatie / Hulp

 

MET DANK AAN
Light Shelter
Stan
Jan
Wim
Lima Bravo
Toto
Ciske
Mississippi
Gilbert
Chris
Christiaan
ALLRIDE
Copyright © Light Shelter 2023. All right reserved.