Update cookies preferences

Wie - Wat - Waar

In 2022 ontstond het idee om een bijkomende WebSDR op te starten in de regio Kempen.

En na vele gesprekken zowel privé als op de 11 meter band werd duidelijk dat het een haalbaar idee was. Dat idee moest rijpen en tegen het einde van 2022 werd de knoop doorgehakt om de UVArx WebSDR in voorbereiding te zetten.


Er moesten afspraken gemaakt worden, vooral een onderhandeling met de eigenaar van de bestaande mast hebben wat tijd in beslag genomen. Hier zijn dan ook goede afspraken rond gemaakt die voor beide partijen een win-win opbrachten.

Wij zijn dus oprecht dankbaar aan ALLRIDE voor het ter beschikking stellen van de 40m hoge mast.


Deze mast die al meer dan 10 jaar in onbruik was geraakt heeft een grondige oppoetsbeurt nodig. En gezien de temperaturen eind 2022 het niet toelieten om (een beetje aangenaam) buiten te werken is er besloten om deze oppoetswerken begin lente 2023 aan te vangen.


Hieronder ziet u een aantal foto’s hoe we de mast aantroffen voor deze een oppoets heeft gekregen.   

Het beton onderaan de mast was in het geheel niet meer zichtbaar door opgewaaid zand en waarschijnlijk ook door gedumpt zand. De mast was zodoende op plaatsen tot 70cm ingegraven. Door dit zand hadden begroeiing als deze boom welig de kans om te groeien.

Eerste werk is dus om deze begroeiing weg te krijgen.  

Daarna kunnen we beginnen om de mast onderaan weer helemaal uit te graven.

Bij nazicht bleek dat de mast nog in zeer goede staat is en we dus maar erg weinig herstellingen zullen moeten uitvoeren.   

Bevestigingsplaten, bouten en poten zijn nog in uitstekende staat, enkel wat dwars-constructies (de onderste) heeft wat aandacht nodig. Niets wat met wat roestbehandeling en nieuwe verf goed opgelost kan worden.

Enkel vrijwilligers hebben zich ondertussen al aangemeld om de mast (onderaan) een goede beurt te geven zodat deze weer een aantal decennia in gebruik kan blijven.

En uiteraard zijn we super blij met alle hulp die we kunnen gebruiken. Zo een WebSDR komt ten slotte alleen maar de radio-gemeenschap ten goede. Zo hebben ondertussen Ciske (Mercedes), Luc (Lima Bravo), Wim (Geel) al hulp aangeboden om de mast weer mooi netjes te krijgen.

De mast met zijn locatie in hartje Kempen en een hoogte van om en bij de 40 meter (spoelhoogte) zal waarschijnlijk een mooie bijdrage zijn voor het 11 meter radio gebeuren.

Het is dus niet voor iedereen weggelegd om op die hoogte een antenne te kunnen (durven) plaatsen. Hiervoor zijn we nog opzoek naar de beste methode en mogelijkheden, zij het dat er al wel een paar opties op de tafel liggen.    

Om de antenne te voeden en het meest optimale ontvangst te bekomen hebben we gekozen om 50-Ohm H-2000 coaxkabel te gebruiken (donatie TOTO). Doch daar de SDR-computer, die nodig zijn om een WebSDR te laten functioneren, zo een 160 meter van de antenne is verwijderd is het toch een behoorlijke investeringen om in die kwaliteit de coax aan te schaffen.


Voor de antenne hebben we gekozen voor de Gain-Master van Sirio (geschonken door Jan) en deze in zijn 5/8 golf afmeting.

(Download officiele handleiding voor de Sirio Gain Master)        

Deze antenne zal dan gekoppeld worden aan de SDR die dan weer, via een computer op Linux, zijn signaal zal doorgeven via het internet.

Gezien we reeds geruime tijd ervaring hebben met software voor WebSDR gebruik, we kennen alom de WebSDR uit Brecht die goede prestaties neerzet.

Daarom hebben we ook, in samenspraak met Stan, gekozen om dezelfde software te gaan gebruiken voor de UVArx WebSDR. Deze software zal verzorgd worden door Stan zelf zo genieten we van zijn jaren expertise in deze materie. Het zal dankzij Stan dan ook op zijn minst een zelfde goede werking kennen als de zo gewaardeerde WebSDR uit Brecht.

Zoals je hierboven kan zien zullen we dus ook gebruik maken van de gekende OpenWebRX software. Deze software heeft zijn pluimen reeds laten zien en er is gekozen om een gelijkaardige look mee te geven (te vergelijken met de websdr van Brecht) voor de UVArx WebSDR. Op die manier zal elke gebruiker die ook de WebSDR in Brecht reeds gebruikt heeft zich meteen thuis voelen op de UVArx WebSDR.

Waarschijnlijk zal het “receiver” schermpje enige aanpassingen ondergaan daar we met UVArx uitsluitend de 11 meter band willen gaan streamen, zodoende zijn er een aantal mogelijkheden van OpenWebRX niet van toepassing op de UVArx WebSDR.


Vooral de digitale mogelijkheden worden onbenut gelaten op 11 meter, het is dan ook overbodig om deze modes aan te bieden. Maar voor deze programmatie zorgt onze beste vriend Stan dan weer.

 

WebSDR BRECHT

UVArx WebSDR

U merkt dat we reeds stevig bezig zijn met de opstart van de UVArx WebSDR.

We staan reeds zo ver mede door de medewerking van vele andere stations, en we mogen dus niet vergeten onze dank aan hun uit te spreken.

December 2022

Achter de schermen wordt er reeds hard gewerkt, ook door Stan die ondertussen de SDR-stick voor UVArx reeds in test heeft staan op zijn WEBsdr in Brecht. Momenteel (22/12/2022) is op 11m de UVArx stick in werking bij wijze van test.

De aankoop van de SDR-stick en de bijhorende computer en nodige filters liggen dus al achter ons, op deze manier kan Stan in alle rust reeds de opstart van de software aanvangen.


Ook de aanschaf van allerlei toebehoren is reeds van start gegaan, het wordt stilaan een klein magazijntje hier waar de spullen verzameld liggen.


Een speciale afleveringsdienst kwam vandaag (22/12/2022) de Gain Master antenne afleveren, Jan uit Nijlen in eigen persoon bracht en schonk de Gain Master aan UVArx. Uiteraard kunnen we alleen maar dank uitspreken, Jan hartelijk dank.  

Eind december...


De WEBsdr voor UVArx is “up and running”, in test weliswaar. Onze goede vriend Stan heeft alles klaar gekregen voor onze WEBsdr. De hardware en software zijn nu volledig aangepast voor UVArx door Stan.

Deze staan nu in testfase bij Stan om de laatste dingen te fijn-tunen, backups maken en zo voort.

Dat Stan het gelukt is om de wisselende iP nummers te koppelen aan de WEBsdr kan je al zien op deze website, de link op de home pagina loopt vanaf nu naar de UVArx SDR en je kan dus met eigen ogen aanschouwen hoe de UVArx OpenWebRX er in de toekomst uit zal zien.

Stan kan nu van zijn wel verdiende vakantie genieten, toch wat het klaar stomen van de UVArx gebeuren betreft. Of de koeien er ook zo over denken is nog maar de vraag?      

Januari 2023...


Voor de meesten is het even onmogelijk geworden om nog op het scherm van de UVArx sdr te kijken. Dit komt omdat Stan vergevorderde testen aan het doorvoeren is aangaande beveiliging van de SDR-server.

Omdat we reeds geruchten hebben opgevangen dat er in de toekomst door de meeste internet-browsers zal gecontroleerd worden op veiligheidscertificaten is Stan al in actie geschoten om te kunnen achterhalen hoe we die certificaten kunnen implementeren op de UVArx server. Tevens is er ondertussen een mogelijkheid gevonden om inloggers op de UVArx server met minder goede bedoelingen te kunnen bokkeren. Veiligheid wordt een issue in de toekomst en daar moeten we (willens nietes) rekening mee houden.


Weet dat het gebruik van UVArx server (WEBsdr) gratis en voor iedereen toegankelijk zal blijven (net als de WEBsdr uit Brecht). Doch weerhouden we de mogelijkheid om gebruikers met minder goede bedoelingen te kunnen uitsluiten. Op die manier kan de werking van de UVArx WEBsdr gegarandeerd blijven uiteraard. Niets voor jullie om je zorgen over te maken dus, die zorgen zijn geheel voor ons weggelegd.  

Januari 2023...


De top van de mast bekeken met een verrekijker en we zien dat de top-buis met 6 bouten is vastgezet. Deze kunnen we dus zo laten zakken om de nieuwe Gain Master op te zetten.

We zien wel dat de top van de mast erg smal is, dus voor de stuntman die de antenne wil plaatsen is er niet zoveel ruimte om te staan in de top.


Een “high speed” koerierdienst belde vandaag (10/01/2023) aan met een redelijk zwaar pakket. Toto stond voor de deur met de nieuwe H-2000 coaxkabel.

Uiteraard wil ik (ook in naam van alle toekomstige UVArx gebruikers) hem oprecht en gewaardeerde dank uitbrengen.

Het magazijn voor de UVArx websdr raakt stilaan vol hier.

We zijn ondertussen weeral in de laatste helft van januari terecht gekomen (21/01/2023), wat gaat de tijd snel.

De speciale coax-pluggen zijn ondertussen ook aangekomen (UFH-10 NEO), we hebben dan toch gekozen om rechtstreeks voor PL-pluggen te gaan. Op deze manier hebben we heel wat minder converter-pluggen nodig.

Deze plug is gelijkwaardig aan de (op deze site vermelde N-connector) en heeft dus ook min of meer waterbestendige connectie. Het verwerkingssysteem is dan ook nagenoeg gelijkaardig aan de N-connector (zie pagina UFH-10 NEO).


Ook de MFJ 1708B-SDR is ondertussen aangekomen, deze hebben we nodig als switcher voor de SDR-dongle. Via een TX (PTT) kabel, welke Wim voor ons zal fabriceren, wordt de SDR afgekoppeld van ontvangst als er een PTT signaal gedetecteerd wordt op de antenne. Dit is van cruciaal belang omdat het insturen van de dongle met een zendsignaal nefast is voor de SDR-dongle.   

De UVArx computer en SDR-dongle staan nog steeds in test bij Stan in Brecht. Gezien we toch op beter weer zitten te wachten om de antenne-mast uit te graven is het nog niet noodzakelijk om alles in Herentals op te stellen. Op deze manier kan Stan nog meer vergevorderde testen uitvoeren.   

Vanochtend werd stuurkabel voor de MFJ geleverd door WIM.
Meteen getest en de kabel werkt PERFECT waarvoor opnieuw onze dank uitgaat naar WIM.
Stilaan komen alle (nodige) benodigdheden samen om de UVArx websdr operatief te krijgen. Het wachten is nu op beter weer nog en dan kan de UVArx websdr een feit worden.  

Februari 2023


Luc uit Turnhout heeft met succes de onderhandelingen met de antenne plaasters beëindigd. Enkele professionele alpine klimmers (mensen die voor de job aan touwen hangen tegen gebouwen en plaatsen die op geen andere manier bereikbaar zijn) zullen belangeloos onze antenne op 40 meter hoogte komen plaatsen.


Verder zijn de afspraken gemaakt om reeds in de maand maart de mast onderaan vrij te maken. Enkele hebben reeds hun hulp hiervoor aangeboden, en vele handjes maken het werk makkelijker natuurlijk. Het in bedrijf stellen van de UVArx websdr komt dus steeds dichter bij.

20 maart 2023


Na overleg hebben we besloten om niet langer meer te wachten om aan het klaarmaken van de antennemast te beginnen.
Op 8 april zullen we beginnen met het verwijderen van de boom die in de mast is gegroeid. Toch een heel werkje zeker als we alles inclusief de wortels willen verwijderen. Met wat geluk zullen we trachten foto's te verzamelen van de vorderingen zodat jullie ook weer mee kunnen volgen in het verloop.

Cis, Wim, Luc (Lima-Bravo), Toto, Steve, Christian hebben reeds hun hulp aangeboden. Laat ons hopen op een weersverwachting die het toelaat om aan deze werken te kunnen beginnen.  

8 april 2023


Werden de werken aan de mast voor de UVArx aangevangen.


De inzet van de bereidwillige medewerkers was enorm hoog, zo zijn de werken in een SUPER tempo gevorderd.

Met het nodige en professionele materiaal werd omstreeks 9:30u aangevangen.

Christian, Ciske, Gilbert, Kenny (zoon), Luc (Lima-Bravo), Steve, Toto en Wim, opgesomd in alfabetische volgorde, werkte in een zodanig tempo dat omstreeks 12:00u reeds alle takken en stammen verwijderd waren. NA de middag restte ons dan nog om ook de wortels die in de mast stonden te verwijderen. Dit liep al aardig voor op het vooropgestelde tijdschema.

 

Na een lekkere authentieke borsch soep met brood en ZONDER zure room werden de werken verder gezet in een zelfde tempo als voorheen.

Er werd gehakt, gezagen, geschopt en tegen de klok van 16:00u was de mast ontdaan van alle hout maar meer ook van alle zand.

Nooit had iemand durven dromen om dit, toch grote, werk op 1 dag te klaren.

Een ENORME dank gaat dus uit naar alleen die geholpen hebben.


In de namiddag kwamen ook Luc (Viersel) en Jan (Oosterlo) een kijkje nemen, Luc bracht voor elk van ons een lekker zakje paaseitjes mee.


Reeds ruime tijd voor liggende op het schema kunnen we beginnen met de buizen proper te maken en te voorzien van speciale verf welke Christiaan doneerde aan de UVArx.


Zie hier onder een klein video verslag.

    

26 april 2023


Eindelijk de tijd gevonden om de mast onderaan helemaal schoon te spuiten met de hoge-druk-reiniger.

    

Nu weer even afwachten op goed weer zodat de mast goed kan drogen om er dan ook een nieuwe verflaag overheen te zetten.

    

We zien wel wat roest maar niet in de maten dat dit enig probleem zou kunnen opleveren. Wat met de stalen borstel er over en een dikke laag zinkverf en dan kan de mast nog vele jaren hoog in de lucht prijken. 

    

27 april 2023


De weergoden waren ons meer dan gunstig vandaag.
Ciske kwam dan ook de mast van een nieuwe zinkverflaag voorzien.

Na wat schuurwerk met staalborsten en wat bijwerken met schuurpapier was de mast onderaan weer klaar om deze nieuwe zinkverflaag in ontvangst te nemen.

De resultaten mogen dan ook gezien worden... 

    

Ook de bevestigingspunten kregen extra aandacht en Ciske heeft deze dan ook geheel van roest ontdaan om ze dan weer een mooi laagje verf te geven.

Ze gaan de mast nog vele jaren op zijn plaats houden nu.

    

Nu rest ons nog om de pro-klimmers uit te nodigen zodat zij de mast als veilig kunnen keuren. Dan kunnen zij ons de datum mededelen wanneer ze ook daadwerkelijk de antenne komen plaatsen.

De eindfase van de UVArx websdr is ingezet...

    

16 mei 2023


Reeds enkele malen contact gehad met de klimmers die de antenne in de mast komen plaatsen. Deze laatste mede ons dat ze het heel erg druk hadden met hun reguliere job maar dat ze toch wel de tijd kunnen inplannen om hier de antenne te komen plaatsen.
Ook meteen de vraag gesteld of ze onderweg als ze in de mast zitten om de bouten even van een nieuwe laag zinkverf te voorzien en ook dat werd door hun meteen toegezegd. De mast gaat dus ook wat dat betreft weer een mooi onderhoud krijgen.


Reeds 2x hadden deze mannen afgesproken om een keer de mast te komen inspecteren maar ook 2x is het niet doorgegaan om welke reden dan ook. We hopen dat ze alsnog snel toch een keer kunnen langs komen om dan uiteindelijk de antenne te plaatsen. Dit is nu het enige waar we op zitten te wachten om de UVArx webSDR online te kunnen krijgen. We zijn nu dus een beetje afhankelijk van anderen.


We houden iedereen hier op de hoogte als er eventuele vorderingen zijn weer.

18 mei 2023


Omdat we nu in afwachting zijn van de klimmers die de antenne komen plaatsen wilde ik toch reeds de antenne klaar hebben om de mast in te kunnen.

Doordat de onderste joint (buizenverbinding) als een zwak punt van de Gain-Master gezien wordt heb ik deze verbinding toch even willen verstevigen met polyester.

Dus vandaag even enkele lagen polyester (vezel-matten) aangebracht daar waar de eerste 2 fiber-buizen in elkaar worden geschoven.

Op deze manier hopen we het zwakke punt van de Gain-Master toch een stuk versterkt te hebben. De toekomst zal het uitwijzen of we hiermee de constructie hebben kunnen verstevigen.

Ook alle andere verbindingen gelijmd en met vulkaniserende tape afgedicht, afgeplakt en aangeklemd. De internet draad was hierdoor wel net iets te lang geworden dus die hebben we met kracht weer in de buis moeten duwen om de eindstop er weer op te krijgen. De draad zit dus met zekerheid NIET gespannen in de buizenstructuur.


Nu rest ons enkel nog te wachten tot de klimmers het geheel bovenaan de mast in brengen. Wachten is een deugd maar het duurt zo lang………    

27 mei 2023


Onze vriend Toto kwam vandaag de aangepaste Gain-Master antenne even nameten met de RigExpert.

Gezien ik de antenne behoorlijk had aangepast met name in de versteviging van de onderste tubeconnectie en de antenne in zijn geheel toch een 9cm korter was geworden vonden we het toch nuttig alvorens de antenne de mast in te sturen om deze even te controleren.

Toto, die in het bezit van een RigExpert kwam dan special even langs om de boel eens goed na te meten. Omdat we hier op het terrein ruim plaats hebben konden we deze meting perfect uitvoeren. De resultaten waren dan ook bevredigend met als meting dat zowel de 11m alsook de 10m binnen een aanvaardbare SWR van 1.4 vielen. Op beide banden dus perfect bruikbaar en de verkorting van de antenne heeft dus geen invloed gehad om de prestaties van de antenne.


Gezien nu alles klaar is om ECHT van start te kunnen gaan met de UVArx webSDR zitten we alleen nog te wachten om de mannen die de antenne in de mast komen plaatsen. Deze hebben blijkbaar een erg drukken agenda en zijn al 3 weken in de onmogelijkheid geweest om de werken alhier uit te komen voeren.

Reeds 3 weken zijn we nu proberen een afspraak te krijgen met deze jongens maar dat is moeilijk te verwezenlijken blijkt.

We blijven geduldig, maar de kriebels om van start te kunnen gaan zijn niet alleen aanwezig bij het UVArx team maar ook bij vele mogelijke gebruikers. 31 mei 2023


Vandaag zijn we weer een sapje dichterbij gekomen.
Om de beste dienstverlening te kunnen voorzien voor de UVArx gebruikers hadden we (al veel eerder) beslist om over te gaan naar porximus voor de internet connectie.  
Het heeft (zacht uitgedrukt) heel wat tijd gekost om dit in orde te krijgen, maar vandaag omstreeks 07:55u in de ochtend is dan toch de graafploeg aangekomen om de nieuwe FIBER lijn aan te leggen. Gezeien de antenne nog steeds niet in de mast is geraakt zijn we dus op tijd om meteen met proximus van start te kunnen gaan eens de UVArx operatief wordt. Elk nadeel heeft zo ook zijn voordeel dus...


UPDATE


De jongens die de antenne in de mast komen plaatsen zijn vandaag dan toch nog hier ter plaatsen geweest. Ze hebben de mast gecontroleerd en goed bevonden om er daadwerkelijk in te klimmen.

Daar deze geen agenda bij hadden gaan ze me deze week nog verder hier over contacteren wanneer de antenne dan ook de mast op zal gaan. 

Duidelijk is al geworden dat het geen rope-climbing zal worden maar gewoon met harnas. De mast was meer dan stevig genoeg om het zonder touwen te kunnen doen.

Dus weer een beetje vooruit geraakt en nu nog even afwachten wanneer ze daadwerkelijk tijd kunnen vrij maken om de klus te klaren.

Uiteindelijk is het dan toch in orde gekomen met het hele proximus verhaal.

Het had toch weer heel wat om het lijf eer het echt in orde was, technieker kwam al vroeg in de morgen aankloppen en wist meteen de modem te plaatsen. Doch GEEN signaal op de lijn (fiber). Na bellen kwam hij te vertellen dat er geen fiber op mijn adres kon geleverd worden omdat er al fiber aanwezig was. Alom gekende probleem waar ik dus al 4 maand mee zat te worstelen.
De technieker zij" ja daar kan ik nu niets aan doen, ik ga ervoor bellen en als het in orde is met de adres verandering dan kom ik terug, maar ik ga nu eerst een andere klant doen".
Tja ik zag het alweer gebeuren weer voor weken verder eer alles in orde zou komen. Neen dus na de middag stopte het busje terug voor de deur en zou hij het volledig in orde kunnen brengen.

Zo is het dan ook verlopen en zijn we nu helemaal klaar om genoeg cliënts te ontvangen op de UVArx websdr.
De internet snelheden zijn behoorlijk nu dus dat gaat ook geen problemen opleveren...

14 juni 2023


Contact gehad met de alpinisten die toegezegd hebben de antenne in de mast te komen plaatsen.


Gezien hun enorme drukke agenda zal de plaatsing van de UVArx antenne niet zo spoedig kunnen gebeuren.
Onze voorbereidende werken zijn voor de volle 100% uitgevoerd en alles staat dus klaar om de antenne te kunnen plaatsen. Spandraden zijn voorzien, extra palen om de coax te leiden zijn klaar gemaakt, extra antennes voor eventuele uitbreidingen liggen klaar, computer en software zijn klaar en getest, coaxkabels liggen klaar, pluggen zijn gesoldeerd,,, kortom we zijn er helemaal klaar voor om van start te gaan.

Doch zijn we afhankelijk van de bereidwilligheid van de mannen van "Skyworkers" om de antenne bovenin de mast te krijgen.

In het contact dat we vandaag met hen hadden blijkt toch dat ze de eerste weken echt geen tijd hebben om dit voor ons te komen doen. Het blijft dus afwachten en voorlopig hebben we een periode doorgekregen wanneer ze eventueel voor ons wat tijd zouden kunnen vrij maken. Een vaste datum is nog niet beschikbaar.

03 augustus 2023


Afwachtend op een teken van leven van de SKYWORKERS.

Nog steeds hebben we geen datum toezegging van de klimmers die de antenne komen plaatsen in de 40m mast. 


Ik denk dat ik niet alleen ben die nu zo een beetje ongeduldig aan het worden is? Augustus en zo meteen september en daarna is het weer voorbij met weer dat het toelaat om de antenne te plaatsen.

We blijven in afwachting en kijken uit naar eventuele alternatieven, al zijn die laatste niet zo makkelijk te vinden. Maar in het geheel wordt ons geduld aardig op de proef gesteld.

Als we nu eens met onderstaande contact konden opnemen dan denk ik dat we op een mum van tijd ON-AIR waren met de UVArx websdr.


14 augustus 2023


Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het plaatsen van de antenne in de 40m hoge mast.
Via Christian (Westmalle) zijn we bij een persoon gekomen die de antenne wil komen plaatsen, zij het dan tegen betaling.


De kost op zich valt wel en zou (snel) uitgerekend op zo een 250 euro uitkomen. Op zich geen onoverkomelijk bedrag en gezien we weinig of geen vorderingen maken met de mannen van SKYWORKERS lijkt het me een goede optie om dit aanbod te aanvaarden.


Een aantal mensen hebben al toegezegd om de installatie kosten te delen. Tot nu toe kunnen we volgende namen noteren:

LUC (Viersel)

GUY (Sas Van Gent)

TOTO (Lommel)

STEVE (Zandhoven)

CHRISTIAN (Westmalle)

CIS (Westerloo)

WILLEM (Herentals)

BRUINE BEER (Malle)

LUC (Turnhout)

WIM (Geel)

GILBERT (Herentals)


Hoe zegt men het ook weer,,,

"Hoe meer zielen, hoe meer vreugde..."


20 augustus 2023


DE MAST, staat vandaag mooi voor een blauwe achtergrond.

Het ideale weer om de antenne er op te plaatsen,

MAAR er is nog geen concrete afspraak gemaakt wanneer deze werken zullen uitgevoerd worden.


We wachten nog even af om weer contact op te nemen met de klimmer die zich (zelf) heeft aangeboden via Christian.

We blijven in spanning afwachten weer...

Hier zien we ook dat de spankabel om de coax van de UVArx antenne naar het huis te brengen reeds op zijn plaats zit...

21 augustus 2023


De up- en downloadsnelheid is opgevoerd bij Proximus.

We zitten nu royaal op snelheid voor het gebruik van de UVArx webSDR.

Met een uploadsnelheid van 500Mbps zullen we eigenlijk geen beperkingen kennen in het aantal gebruikers te meer omdat we ook een 3Tb upload (volume) limiet hebben.

Hopelijk kunnen we de antenne snel aanschouwen boven op de mast.


Stan is ondertussen weer ijverig bezig om de laatste aanpassingen aan de software voor de UVArx webSDR klaar te stomen zodat we kunnen proberen om de computer en software hier ter plaatsen al operationeel te hebben voor ze de antenne komen plaatsen. Op die manier zijn we op de kortste keren echt operatief voor alle gebruikers.


Nog even de opsomming van de participanten die toegezegd hebben om de financiering van de plaatsing mee te dragen.


LUC (Viersel)

GUY (Sas Van Gent)

TOTO (Lommel)

STEVE (Zandhoven)

CHRISTIAN (Westmalle)

CIS (Westerloo)

WILLEM (Herentals)

BRUINE BEER (Malle)

LUC (Turnhout)

WIM (Geel)

GILBERT (Herentals)

  

We blijven dus met 11 personen, voorlopig.

24 augustus 2023


Zoals u wellicht al kon vermoeden hebben wij niet stil gezeten achter de schermen. Het plaatsen van de antenne is/was  onze grootste bekommernis. Velen malen hebben we bronnen aangeboord om mensen te vinden die het aandurven om de antenne boven in de mast te krijgen, dit is op zich een hele opgave geworden daar er toch zeer weinig zich geroepen voelen om naar 40meter te klimmen.


Uiteindelijk heb ik telefoon gekregen van een van onze vaderland verdedigers die de antenne wil komen plaatsen.

Een voorlopige (weersafhankelijk) afspraak is gemaakt voor zondag 27 augustus om deze werkzaamheden uit te voeren.

Alles is afhankelijk van het weer want er word die zondag ook onweer voorspeld vanaf 13u. Dus zaterdag 26/08 wordt de definitieve beslissing genomen of het kan doorgaan.

Vrijdag 25/08 komt deze man ook kijken of het allemaal doenbaar is en om de antenne al een keer te kunnen vastpakken om te zien of deze job door 1 persoon uit te voeren is. We zitten dus nog wel in spanning...


Deze man is een voorklimmer voor de para-commando's en waarschijnlijk zonder "fear". Nog even in (spannende) afwachting dus, met toch al een fijn gevoel dat er eindelijk schot in de zaak is gekomen.
Deze onderhandelingen zijn weer tot stand gekomen door Luc (Turnhout), waarvoor oprechte dank uiteraard.

Zij het wel dat de opdracht niet gratis zal uitgevoerd worden maar voor hetzelfde bedrag als we al eerder een fundraisingactie hadden opgestart zij het 250 euro.   


Ook bij de participanten die toegezegd hebben om de financiering van de plaatsing mee te dragen kunnen we weer iemand toevoegen.


LUC (Viersel)

GUY (Sas Van Gent)

TOTO (Lommel)

STEVE (Zandhoven)

CHRISTIAN (Westmalle)

CIS (Westerlo)

WILLEM (Herentals)

BRUINE BEER (Malle)

LUC (Turnhout)

WIM (Geel)

GILBERT (Herentals)


  

We zijn nu dus met 11 personen, voorlopig.

26 augustus 2023


HET IS ZO VER, de antenne is GEPLAATST op de mast.

De plaatser van de antenne heeft dat uitermate goed gedaan, het was even spannend toen de antenne weer even terug in neerwaartse positie kwam. Maar dit bleek te zijn omdat de beugel even te klein was ingesteld.

Een tweede poging met de beugel op volle opening verliep dan ook perfect en blijkbaar zonder al te veel moeite.

Met andere woorden kwam de antenne in zijn gevraagde positie in een minimum van tijd eigenlijk, het was toch wel duidelijk dat we met een op en top professioneel te maken hadden daar boven in de mast.

  

Onze man op hoogte heeft dan ook nog mooi de coax-kabel netjes vast gelegd tegen de mast tijdens het naar beneden komen. En hij vond het geen moeite om nog een keer de mast in te klauteren om de bevestigingsbouten van een laagje zinkverf te voorzien.

Zo hebben we weer zekerheid voor een heel aantal jaren dat de mast in top conditie kan blijven.


Met enige trots kunnen we nu dus de UVArx antenne aanschouwen op zijn eenzame hoogte daar boven op de mast.  


De UVArx antenne touching the sky.

Na de middag afgesproken met Stan (Brecht) welke het hele software en computer gedeelte van de UVArx websdr reeds (lang) had klaar gemaakt.

En snelle uitleg over hoe het systeem werkte en dan de computer en alle benodigdheden ingepakt om te verhuizen naar het onderkomen van UVArx. Heel het gedeelte wat JULLIE te zien krijgen als gebruiker van de UVArx websdr is dus verzorgd door Stan (waarvoor oprechte dank). Maar ook het toekomstige software onderhoud zal Stan voor zijn rekening nemen, met andere woorden heeft zo Stan 2 websdr's te onderhouden.


Gezien er hier nog aanzienlijke (bureau)verbouwingen moeten plaatsvinden welke gepland zijn voor  29/08 vinden we het verstandiger om de websdr nog niet online te zetten.

We zullen dit pas doen als alle hardware ook zijn definitieve plaats zal krijgen in het bureau. 

Het is een beetje verloren werk om de websdr nu al op te stellen en dan op 29/08 weer offline te moeten halen voor werkzaamheden.

27 augustus 2023


Deze morgen (vroeg) kwam Guy uit Sas van Gent aan de deurbel hangen. Hij kwam de antenne hoog op de mast aanschouwen, en waarschijnlijk wafeltjes halen hier een beetje verderop.

We hebben samen lekker koffie gedronken en een leuk gesprek gehad, het is toch altijd aangenaam om mensen I.R.L. te kunnen ontmoeten.

En al deed Guy het uitschijnen dat hij speciaal kwam om zijn bijdrage in de participatie te brengen, toch had ik de indruk dat de wafeltjes eerder de reden was om helemaal tot hier te komen. Het is maar een indruk uiteraard.


Ondertussen zijn we begonnen met het analyseren van de videobeelden om tot een montage over te kunnen gaan. Er kruipt redelijk wat werk in om een montage te maken dus jullie geduld zal nog even op de proef gesteld worden.

31 augustus 2023

Na de lange (pfff) wachttijd om de antenne op de mast te krijgen is het dan uiteindelijk toch gelukt. Hij staat boven op de mast mooi te pronken.

We zijn dan ook kunnen verdergaan met de volgende noodzakelijke werken. Op 26/08 zijn we bij Stan op bezoek geweest om de computer voor de UVArx op te halen.
Omdat de werkomgeving (bureau) nog een upgrade nodig had hadden we besloten om de UVArx computer nog niet op te stellen. Het zou een beetje gek zijn op alles op te stellen en dan weer te moeten demonteren om de bureau te verbouwen.


Na een nachtje doorwerken is de ombouw van het bureau vervolledigd in de nacht van 30 op 31/08, wat dat betreft hebben we dus augustus gehaald.


Vandaag de UVArx computer opgesteld en met Stan de settings helemaal even doorgenomen. De locale iP verbinding geeft alsnog wat problemen maar NET gewijs leek alles te willen werken. We komen nu dus erg dichtbij de echte activatie van de UVArx websdr.

   Ik heb al gemerkt dat Stan reeds aanpassingen op de OpenWebSDR software heeft toegepast, met name voor de GSM gebruikers om makkelijker toch alle kanalen te kunnen openen.

Stan blijft werken aan verbeteringen van de software van OpenWebSdr met functies die eigenlijk inde software niet voorzien zijn.


De activeringsdatum is dan ook weer aangepast...

01 september 2023

Eindelijk tijd gehad om de video te monteren.

Uiteraard was de eerste prioriteit om de antenne online te krijgen zodat het gebruik van de OpenWebSdr getest kon worden.


Maar vanaf nu kunnen jullie ook meegenieten en bewonderen hoe de klimmer  (die anoniem wilde blijven) de perfecte job wist uit e voeren voor ons.


12 september 2023


We draaien nu al een aantal dagen de UVArx websdr.
Velen onder jullie hebben de weg naar de nieuwe websdr reeds gevonden.

Doch merken we dat er ook een aantal zijn die moeite hebben om op de UVArx websdr in te loggen. Waarschijnlijk is de oorzaak dat het OUDE iP nummer nog in jullie cash van je browser staat. Sluit de link naar de UVArx website en open je browser op een lege pagina (google.be bijvoorbeeld) en ga dan in je settings de cash leeg maken. Pas daarna weer opnieuw naar www.uvarx.be surfen.

Op deze manier zal je browser de gegevens opnieuw van het internet afhalen en niet meer uit je cash (welke op jou computer staan) gaan inladen.


Lukt het op deze manier nog niet dan kan je altijd een email sturen (klik hier voor email te versturen) en vermeld dan jou iP nummer in de email zo kunnen we zien of jou iP nummer mee in de firewall is opgenomen. 


Om jou iP nummer te vinden ga je naar https://whatismyipaddress.com/ en daar krijg je dan het volgende te zien:

Uw iP nummer bestaat uit 4 getallen met telkens een punt (.) ertussen.
Stuur dit iPV4 nummer door aan ons en dan kunnen we voor u de websdr open zetten.
Maar probeer eerst met de cash te ledigen omdat meestal daar het probleem zit.

Voel je welkom op de UVArx websdr, hij is er voor IEDEREEN.De participanten:


LUC (Viersel)

GUY (Sas Van Gent)

TOTO (Lommel)

STEVE (Zandhoven)

CHRISTIAN (Westmalle)

CIS (Westerlo)

WILLEM (Herentals)

BRUINE BEER (Malle)

Chris (Lichtaart)

LUC (Turnhout)

WIM (Geel)

ANDRÉ (Alfa Wisky)

GILBERT (Herentals)19 september


De UVArx antenne kreeg zijn eerste test te verduren.

Een beetje winderig weer, maar de antenne boven in de mast bleek niet zoveel krachtige winden te verduren te krijgen blijkbaar.


Toch even de UVArx websdr offline gehaald daar het onweer recht over de locatie hier kwam, dus alle antenne aansluitingen ontkoppeld voor alle zekerheid.

Gelukkig duurde het onweer niet zo lang en kon na een 20 minuten de UVArx websdr weer online gezet worden. Toch bleek het nodig te zijn gezien de beelden hieronder. ALLRIDE

Chris (Big Brother)

Christian (Westmalle)

Ciske (Mercedes)

Gilbert (Big Papa)

Jan (Nijlen)

Light Shelter

Luc (Lima Bravo)

Luc (Mississippi)

Stan (Brecht)

Toto (Lommel)

Wim (Geel)


Gebruik mast

Onderzoek

Donatie / Hulp

Inzet / Hulp / Donatie

Beheerder

Donatie

Website ontwerp

Inzet / Hulp

Sponsoring

beheerder / Software

Donatie

Donatie / Hulp


MET DANK AAN
Light Shelter
Stan
Jan
Wim
Lima Bravo
Toto
Ciske
Mississippi (RiP)
Gilbert
Chris
Christian
ALLRIDE
Copyright © Light Shelter 2023. All right reserved.

26 ugustus 2023

Toevoeging op de <WieWatWaar> pagina